Blog ve Yorumlar

”Yeni Türkiye ve Yeni Tüketicileri”

Türkiye gelişiyor, aslında gelişiyor demek kadar değişiyor demek de lazım. Bir taraftan dünyadaki trendlere ayak uydurmaya çalışırken, diğer taraftan da Türkiye’de oluşan yeni trendler de bu değişimin temel sebebi.

sema 1

Artan teknoloji kullanımı, bilgisayar, internet erişimlerindeki yükseliş, akıllı telefonların gündelik hayatın parçası olması ile “yeni tüketici” oluşuyor.

Ipsos olarak 2 senede 1 yaptığımız “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” isimli çalışmadan aldığımız sonuçlara göre Türkiye’deki insanları 5 grupta toplamak mümkün.

Bu gruptaki özellikle “Yeni Muhafazakarlar” kitlesi son zamanlarda herkesin anlamaya çalıştığı ve hedeflediği kitlelerden biri. Bu kitle Türkiye’nin ekonomik ve siyasal anlamda iyiye gittiğine inanan, ortalamaya göre biraz daha C2 ve DE Sosyo-ekonomik statü ağırlıklı, ağırlıklı olarak Marmara, İç Anadolu  bölgesi kentlerinde yaşayan bireylerden oluşmakta. Bu küme Siyasi ve ekonomik gidişat konusunda en olumlu düşünen küme. Buradaki bireyler, alışveriş eğilimleri daha yüksek ve daha rasyonel alışverişçiler; bununla birlikte reklamlara da daha duyarlılar.

Dolayısı ile net olarak çeşitli etkilerle değişen bir Türkiye’den bahsetmek mümkün. Özellikle bu kitlenin tüketim davranışları, marka tercihleri de Türkiye’deki alışılagelmiş trendleri değiştirmeye devam ediyor. Yeni oluşan markalar olduğu gibi, hızla yükselen markalar da söz konusu.

Tabii ki sadece değişimleri bununla kısıtlamak yeterli değil. Yeni trendler doğrultusunda tüketim davranışları da hızla değişiyor. Burada öne çıkan ve sözünü edebileceğim trendler “teknoloji ve bilgi”, “sağlık”, “geçmişe özlem”, “macera”…

Bu doğrultuda “Yeni Tüketici” lerin beklentileri de değişiyor. Bir taraftan gıda ürünlerinde çok ciddi şekilde sağlıklı ürünlere yönelirlerken, çevre duyarlılığı yüzünden “A+” enerji tüketen elektronik aletlere yönelirken, diğer taraftan da teknoloji kullanarak hayatlarını çok kolaylaştırıyorlar. Örneğin artık internette fiyat karşılaştırılması yapmadan elektronik alımı her geçen gün azalıyor. Buzdolabı alacak tüketici mağaza mağaza dolaşacağına internette gerekli araştırmayı yapıyor, en düşük fiyatı yakalıyor ve takibinde de gidip alıyor. Bu da tüketicilerin artık çok akıllı olduğu gerçeği ile bizi yüzyüze bırakıyor.

Bir başka açıdan “gençler” çok önemli hale geldi. Süreki iletişim halinde olan, sosyal medyayı çok iyi kullanan, birbiri ile haberleşen bir kitle söz konusu. Bu gençler, bir gruba ait olmayı çok seven, ailesine ve arkadaşlarına düşkün, kolaylıkla kendi düşüncelerini dile getiren, hatta itiraz eden, tartışan, hayalleri olan, çevreye duyarlı, sosyalleşmeyi seven, teknoloji delisi bir kitle. Son zamanlarda pazarlama dünyası bu kitleyi anlamak için de çok büyük çaba gösteriyor.  Örnek olarak Gençlerin neye önem verdiklerinin tablosu alttadır.

sema 2

Özet olarak değişime ayak uydurmak, bildiğimizi sandığımız Türkiye’nin değişmekte olduğu gerçeğini kabul etmek ve “Yeni Türkiye” yi önce tanımak, sonra da anlamaya çalışmak bugünlerde bir mecburiyet…

*Bu değerlendirme yazısı Marketing Türkiye Dergisi Eylül sayısında yayınlanmıştır.

Yazar : Kivanc Bilgeman

Ipsos Tüketici Panelleri ve Medya’dan Sorumlu Genel Müdür olan Kıvanç Bilgeman, Alman Lisesi’nin ardından 1996 yılında Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünde lisans eğitimini tamamlamıştır. ACNielsen’da 1996 – 2001 yılları arasında Pazarlama Müdürü olarak çalışmış olan Kıvanç Bilgeman, KMG’nin kurucuları arasında yeralmış ve 2001 – 2007 yılları arasında ise HTP’de Genel Müdür olarak görev almıştır. 2008 başından beri de, Ipsos Tüketici Panelleri ve Medya Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi olarak görev almaktadır. Hane Tüketim Paneli, Bireysel Tüketim Panelleri, Yaşam Tarzları, Türkiye’yi Anlama Kılavuzu, Medya Ölçümlemeleri ve Medya Araştırmaları, sorumluluğu altındadır.

Ekim 21, 2014

0

Blog ve Yorumlar

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın