Haberler

Kadının İş Hayatına Katılımı, Kariyeri ve Cinsiyet Ayrımcılığının En Çok Test Edildiği Alanlar…

Kadının iş hayatına katılımı, gelişmişlik ve ekonomik ilerlemenin de en önemli katalizörlerinden birisi. Ipsos MORI ve King’s College tarafından yapılan global araştırma iş hayatındaki bazı davranışlara ve kararlara dönük cinsiyet bazlı tutumlara ışık tutuyor. 27 ülkeden 20 bini aşkın kişiyle gerçekleştirilen araştırma kapsamında;

• İş yerinde kabul edilebilir davranış şekli nedir?
• Uygunsuz davranışı neler oluşturur?
• Kadınların kariyerlerine neler zarar verir?
• Ve bazı kararlar kariyeri nasıl etkiler?
Gibi ana sorularla ilgili bazı ifadelere dönük görüşler alındı.

Araştırmadan çıkan bulgular bazı konularda erkek ve kadın görüşlerinin ne derece farklılaşabileceğini de bize gösteriyor. Aynı zamanda iş hayatında cinsiyetçiliğin en çok test edildiği alanları ve bazı kararlar ve sorumlulukların hangi tarafın kariyerini daha çok etkileyebileceğini de bu araştırmada görebiliyoruz.

İş yerindeki bazı davranışlar sorulduğunda;
• “İş arkadaşına çıkma teklif etmek” global kamuoyunun hemen hemen yarısı (%46) tarafından kabul edilebilir bir davranış olarak görülüyor.
• Bu konuda kadınlar nispeten daha olumsuz bakıyor (%41).
• Araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların %54’ü bu davranışı kabul edilebilir bulurken, erkeklerin %63’ü de bu konuda hem fikir.

• Öte yandan “Daha önce hayır dediği halde iş arkadaşına çıkma teklifinde bulunmaya devam etmek” davranışını ise kabul edilebilir bulanların oranı sadece %12.
• Araştırmaya Türkiye’den katılan kadınların %10’u, erkeklerin ise %22’si bunu kabul edilebilir buluyor.
• “Cinselliğe dayanan hikayeler anlatmak veya şakalar yapmak” konusunun iş yerinde kabul edilebilir bir davranış olup olmadığına dair de global kamuoyunun %71’i kabul edilebilir değil diyor.
• Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %74’ü de bunu kabul edilebilir bulmuyor.

Kadınların kariyerine neler zarar veriyor?
Global ortalamada bir kadının kariyerine erkeklerin kariyerinde olduğundan daha çok zarar veren unsurların ilk üçü şu şekilde belirtiliyor:
• Çalışma saatlerinde çocuklarla ilgili sorumlulukların olması (%35)
• Çalışma arkadaşından gelen bir çıkma veya romantik ilişki teklifinin reddedilmesi (%26)
• Aileyi işten önce önceliklendirme (%26)

Belirtilen bu üç unsurun kadının kariyerine daha çok zarar verdiği global kamuoyu tarafından düşünülüyor.

Araştırma Hakkında

Araştırma 27 ülkeden toplam 20,204 birey ile Ipsos Global Advisor online araştırma platformu üzerinden 24 Ocak – 7 Şubat 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Örneklem şu ülkelerde ülke başına 1000 birey ile gerçekleştirilmiştir: Avustralya, Brezilya, Kanada, Çin, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, İspanya, Birleşik Krallık ve ABD. Diğer ülkelerde ise ülke başına 500 birey ile gerçekleştirilmiştir. Bu ülkelerde örneklem genelden ziyade orta ve üst gelir grubu ve internet erişimi olan nüfusu temsil etmektedir. Her hâlükârda bu sosyal gruplar önemli ve büyüyen bir orta sınıf olduğu için sonuçlar bu ülkelerin nabzını anlamak için önemli göstergelerdir.

Araştırma raporunu incelemek için buraya tıklayın.

Mart 6, 2020

0

Haberler

Yorum yazın