Blog ve Yorumlar

Veriye Dayalı Karar Alma ve Etki Analizi

“Veriye dayalı politika yapma / karar alma” anlayışı dünyada kamu yönetiminde giderek güç kazanıyor. Aslında sadece kamu yönetimi değil, sivil toplum kuruluşları, hatta özel sektör de spesifik bir programı hayata geçirirken bu anlayışa dayalı bir planlama yapıyor. Peki nedir “veriye dayalı politika yapma veya karar alma”? Özellikle kamu kaynaklarını kullanan ekonomik veya sosyal programlar için önemi nedir? İşe öncelikle ‘ihtiyaç analizi’nden başlamak gerekiyor. İhtiyaç analizi ile, uygulanacak programın hedefleri, hedef kitlenin beklentileri ile uyumlu mu; programın içeriği ve kapsamı beklenen hedeflere ulaşmak için elverişli mi, vb. gibi sorulara cevap aranır.

Ardından uygulama sürecinde ‘süreç analizi’yararlı olacaktır. Program/uygulama aşaması beklendiği gibi yürüyor mu? Değişiklik gerekiyor mu? Bu aşamadaki ‘süreç analizi’ gerekli revizyonlara olanak verir. Nihayet program sona erdikten sonra ise kapsamlı bir ‘değerlendirme’ (evaluation) gerekir. ‘Değerlendirme’nin objektif ve bağımsız bir gözle yapılması esastır. ‘Değerlendirme’den beklenen en önemli katkı, programın/uygulamanın sonuçlarının beklenen hedeflerle uyumlu olup olmadığını inceleyen ‘etki analizi’dir (impact analysis). ‘Etki analizi’ olmayan bir programın sürdürülebilirliğini sağlamak da zordur.

Bütün bu süreçlerde araştırma en önemli kaynaktır. Konuya özel titiz proje tasarımlarıyla ve nitel-nicel araştırma metodlarıyla yapılan çalışmalar; bu çalışmalardan elde edilen bulguları uzman gözlerle yorumlayarak somut politika önerilerine dönüştürmek, araştırmacılığın bu alandaki katkısını ortaya koymaktadır.

Yazar : admin

Mayıs 27, 2013

0

Blog ve Yorumlar, Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın