Bültenler

Ekonomik Dalgalanmaların Tüketici Davranışına Yansımaları…

Ekonomik Dalgalanmaların Tüketici Davranışına Yansımaları Bu Çalışmada Takip Edilecek. Belirsiz ekonomik süreçler tüketicilerde normal dönemlere kıyasla, çoğu ürün ve hizmet kategorisinde farklı satın alma davranışlarını tetikleyebiliyor. Ürün tercihleri, beğenileri, satın alım sıklıkları, satın alım noktaları vb bir çok açıdan tüketiciler normal zamanlarda olduğundan farklı davranış gösterebiliyorlar. Hane halkının tüketim harcamalarının GSYH içindeki payının %60 olduğunu da göz önünde bulundurursak tüketicilerin bu hassas ekonomik dönemlerdeki davranışlarını sıcağı sıcağına takip etmek oldukça önem kazanıyor.

Ipsos olarak biz de bu konuyu yakından takip edip tüketicinin nabzını daha yakından tutacak bir çalışma başlatıyoruz. Anti Crisis Monitor adlı çalışmamızla finans piyasalarındaki dalgalanmalar ve enflasyon artışının tüketicilerin algı ve davranışlarına nasıl yansıyacağını, geçmiş dönemlerde yaşanan benzer süreçlerdeki tüketici davranışlarını da detaylarıyla ortaya koyarak analiz edeceğiz.

Anti Crisis Monitor 2 aşamadan oluşuyor:
• Çalışmanın birinci aşamasında haftalık düzenli olarak yapılacak bir nabız araştırması ile pek çok farklı ürün ve hizmet kategorisinde tüketicinin algısı ve davranış eğilimleri ortaya konulacak ve algı ve davranıştaki değişimin seyri düzenli olarak takip edilecek.
• İkinci aşamada ise 1999 yılından bu yana hane harcama davranışlarını detaylı bir şekilde raporlayan Ipsos Hane Tüketim Paneli verileri haftalık olarak incelenerek hızlı tüketim ürünleri kategorilerindeki reel davranış değişiklikleri gözlemlememiz mümkün olacak. Böylelikle hızlı tüketim ürünleri kategorilerindeki tüketim, demografik kırılımlar, perakendeci değişimleri ve markalı, market markalı ya da açık ürünler arasındaki satın alım davranışlarındaki değişimler haftalık olarak gözlemlenecek; yapılacak özel analizlerle satın alma davranışı ürün, sıklık, paket boyutu gibi alt değişkenlerde derinlemesine incelenebilecek.

Ek olarak, satın alım davranışlarındaki değişim ile çalışmanın ilk aşamasından elde edilen tutum ve algılara yönelik değişimler bir arada değerlendirilerek davranış değişikliğinin arkasında yatan etkenlere dair de ışık tutacak.

Hangi harcamalardan tasarruf ediliyor?
•Hızlı tüketim ürünler, dayanıklı tüketim malları harcamaları, ev dışı sosyal aktiviteler, faturalar, sağlık harcamaları ve daha bir çok harcama kaleminde tüketiciler harcama davranışlarını değiştiriyor mu?
•Hangi kategorilerde nasıl bir değişim gerçekleşiyor? Harcamaları azaltma, tüketimi bırakma veya stoklama gibi farklı davranış biçimleri kategoriden kategoriye nasıl değişiyor? Farklı demografik profiller satın alım davranışlarına nasıl farklı tepkiler veriyor?

3 veya 6 aylık abonelikle erişilebilecek Anti Crisis Monitor ile ilgili daha detaylı bilgi için: Damla Eren (damla.eren@ipsos.com) veya Betül Yavuzol (betul.yavuzol@ipsos.com ) ile iletişime geçebilirsiniz.

Eylül 21, 2018

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın