Bültenler

Orta Doğu ve Kuzey Afrika’daki Milenyalleri Anlama Kılavuzu

Milenyaller tarihte hiç görülmemiş kadar geniş kapsamlı bir jenerasyon olarak karşımıza çıkıyor ve dünyaya olan etkileri derin olarak nitelendiriliyor. Orta Doğu ve Kuzey Afrika (MENA) ülkelerinde de milenyal kuşak, bölge nüfusunun dörtte birini aşıyor. Bu kuşak, statükoyu yıkıyor, bölgeye yeni trenler ve ideolojilerin yanında farklı bir yaşam tarzı da getiriyor.

Trend belirleyici olan bu kuşağı anlamak ve sundukları potansiyeli ortaya çıkarmak adına, Ipsos MENA, #Millennials adlı bir araştırma raporu hazırladı. Bu rapor MENA bölgesindeki ilk ve en kapsamlı araştırma raporu olarak da karşımıza çıkıyor.

#Millenials Araştırması MENA bölgesindeki 8 kilit pazarı kapsıyor. Bu ülkeler; Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Fas, Tunus, Mısır ve Ürdün. Araştırma raporu, bu kuşağı en iyi tarif eden temel trendlere ışık tutuyor, yaşam tarzlarına, tutum ve davranışlarına dönük içgörülere odaklanıyor. Gitgide önem kazanan bu kuşağı daha iyi anlamalarında ve onlarla etkileşime geçmelerinde markalara yol gösteriyor.

Raporu indirmek için buraya tıklayın.

*Rapor İngilizce olarak hazırlanmıştır ve orijinal hali ile sunulmaktadır.

Eylül 19, 2018

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın