Bültenler

2012 İlk Yarısı Kamuoyu’nda Sakin Geçti

Ipsos KMG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü 2010 Ocak ayından bu yana, kamuoyunun nabzını tutuyor, sonuçlarını iki ayda bir Türkiye Barometresi adlı raporla paylaşıyor.
 
Türkiye Barometresi’nde, vatandaşların memnuniyet ve beklenti algısındaki değişimin, onların tüketici olarak davranışlarıyla, seçmen olarak hükümetin ve muhalefetin siyasi performansına yönelik fikirleriyle ve partilere yönelik destekleriyle ilişkisi sorgulanıyor.
Türkiye Barometresi 2012 ilk 6 ay sonuçlarına bakıldığında kamuoyunun memnuniyet ve beklenti algısında 2012’nin ilk yarısında sakin bir seyir söz konusu.
Hükümetin çeşitli konulardaki siyasi performansına bakıldığında, sağlık alanındaki performans algısı ilk sırada yer almaya devam ediyor. Hükümetin performansının en düşük olduğu alanlar ise terörle mücadele ve işsizlik. 
Toplumun 3’te 1’i Mevcut koşullardan memnun ve geleceğe yönelik iyimser beklenti içinde
2012’in ilk yarısında genel olarak ülkenin içinde bulunduğu durumdan memnun olduğunu söyleyenler Ocak’ta %33,8, Mart’ta %37,6 ve Mayıs’ta %33,9 olarak tespit ediliyor.
Geleceğe yönelik iyimser beklenti içinde olanlar da Ocak’ta %33,7, Mart’ta %35,0 ve Mayıs’ta %34,2 olarak gözüküyor.
Bir başka deyişle, kamuoyunun yaklaşık 3’te 1’i mevcut koşullardan memnun ve geleceğe yönelik iyimser beklenti içinde. Bu bakımdan 2012’nin ilk yarısının nispeten sakin geçtiği söylenebilir.
Sosyal Yaşam Endeksi
Çeşitli sosyal yaşam aktivitelerinin oranına bakıldığında, katılımcıların yaklaşık %45’i dışarıda ailece veya arkadaşlarıyla yemek yediğini beyan ediyor. Sinemaya gidenlerin oranı %18 iken tatil amaçlı bir yerde konaklayanların oranı %2’de kaldı. Ancak bir önceki yıla bakıldığında, tatila maçlı konaklama Temmuz ve Ağustos’ta %8 oranına çıkıyor. Bu yıl bu oranın hangi sevieyede gerçekleşeceğini bir sonraki Türkiye Barometresi’nde görebileceğiz.
Siyasi Performans
2012’nin ilk yarısında, Hükümetin performans göstergelerine topluca bakıldığında, genel olarak Hükümetin performansını başarılı bulanların oranı Ocak’ta %40,1, Mart’ta %42,2 ve Mayıs’ta %40,6 olarak gözüküyor.
Kamuoyunun yarısı sağlık alanındaki performansı başarılı buluyor. Sağlığı eğitim ve dış politika izliyor.
En az başarılı bulunan alanlar ise güvenlik ve terörle ilgili performans (%32,6)  ve işsizlikle mücadele (%30,2).
Peki, muhalefetin performans algısı ne yönde değişiyor?
CHP’nin performans endeksinde 4 puan azalma var… MHP’nin performansında değişim gözükmüyor. BDP’de de 3 puanlık azalma gözleniyor. Mayıs’ta CHP’yi başarılı bulanların oranı %18’dir. MHP’yi başarılı bulanların oranı %12, BDP’yi başarılı bulanların oranı ise %8.
Toplumsal Kaygı’da nispi bir düşüş gözleniyor
Toplumsal Kaygı Endeksi (ITKE) Ocak’ta geçen döneme göre 1 puan azalış gösteriyor. Bir başka deyişle, toplumsal kaygıda nispi bir gerileme söz konusu.
Toplumsal Kaygı Endeksini oluşturan beş temel unsur arasında memnuniyet ve beklenti algısındaki pozitif gelişme bu durumda etkili oluyor.
Türkiye Barometresi Raporu’nun tamamına ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz. 

Temmuz 23, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın