Bültenler

360° BİM Raporu Yayınlandı

Son beş yılda indirim zincirlerindeki büyümenin büyük bölümü, bazen  yüzde 88’ e varan oranda BİM’den kaynaklandı. Açık pazarlar dahil toplam hızlı tüketim ürünleri pazarında BİM, yüzde 6.8’lik bir paya ulaştı. Bu payın 4.5 puanını kendi kontrolündeki ürünlerle edinmek gibi çok değişik bir performans gösterdi. Son yıllarda hane başına harcamayı artırması, mağaza sayı artışının yanısıra ikinci bir büyüme kaynağı oldu.

Ipsos KMG, Türkiye perakende ticaretinin bu çok önemli kurumunun gelişimini ve durumunu inceleyen 360 derece BİM raporunu yayınladı. Rapor Ipsos’un 12 yıldır aralıksız sürdürdüğü hane tüketim panelinin alışveriş yeri verileri, bu rapor için özel olarak yapılan kantitatif ve kalitatif araştırma ve ikincil kaynakların incelenmesi ile oluşturulmuş. Raporda ayrıca BİM’in mağaza düzeni yaklaşımı da görsel olarak aktarılıyor. Rapor, üretici ve perakendeci kuruluşların yanısıra, akademisyenlerin de ilgisini çekecek veriler, analizler ve yorumlara sahip.

Raporla ilgili ayrıntılı bilgi için kivanc.bilgeman@ipsos.com ‘a e-mail gönderebilirsiniz.

Mayıs 20, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın