Bültenler

AdLab Online Yaşama Adapte Oluyor

Ipsos Connect’in kantitatif ve kalitatif metodolojilerini hibrit bir şekilde bir araya getiren reklam ön testi ürünü AdLab, artık online platforma da taşınıyor. Online AdLab, çok ekranlı yaşadığımız bir dünyada internetin gücünü kullanarak daha esnek ve ekonomik bir çözüm sunuyor. Hem de bunu güvenilirliği kanıtlanmış global Adlab standartlarını korurken, yenilikçi modülleri de içine alarak gerçekleştiriyor.

AdLab Nedir?

AdLab, bir veya birden fazla alternatif reklamı karşılaştırmalı test eder ve yapılacak yatırıma en iyi geri dönüşü sağlayacak reklam fikirini tespit eder. Böylece, kıymetli kreatif fikirlerin kullanılmasını, etkisiz fikirlerin ise elenmesini sağlar.

İster animatik reklam, ister çekilmiş reklam olsun, her reklamın güçlü ve gelişime açık yönlerini tespit eder. Kalitatif yöntemle derin dalış yaparak en güçlü kreatif yolun nasıl daha da güçlendirilebileceği hakkında içgörü sağlar.

Online AdLab nasıl işler?

Online AdLab, tüm bu süreçleri internet ortamına taşıyor.

• Kantitatif aşamada hedef kitle profiline sahip kişiler, ankete kendi bilgisayarlarından katılım sağlıyorlar. Kendi zamanlarında, kimsenin etkisi altında kalmadan, bireysel değerlendirmelerini yapıyorlar.

• Kalitatif aşama ister online bir platformda, ister geleneksel şekilde yüzyüze fokus grup tartışması şeklinde yürütülebiliyor.

o Online fokus grup tartışması: Kantitatif teste katılmış kişilerden oluşturulan daha küçük bir grupla yürütülüyor. Reklamların aldığı skorlar dikkate alınarak, reklamların neden iyi / kötü performans gösterdiğinin nedenleri irdeleniyor, gelişim fikirleri keşfediliyor. Reklamverenler ve ajans, tartışmayı online takip edebiliyor.

o Yüzyüze fokus grup tartışması: Bir fokus grup odasında gerçekleştiriliyor. Yeni denekler davet ediliyor. Yine reklam skorları dikkate alınarak, neden-sonuç ilişkilerine odaklanılıyor.

Ne zaman kullanılır?

Bir veya birden fazla reklamın potansiyelinin test edilmesi, kreatif unsurların etkilerinin derinlemesine anlaşılması gerektiğinde – Kantitatif ve kalitatif yöntemleri hibritleyen Online AdLab, güvenilir kantitatif verileri, zengin kalitatif içgörüler ile destekler ve reklamların daha başarılı bir noktaya gelebilmesi için gelişim fikirleri üretir.

Hızlı ve güvenilir sonuç elde etmek istendiğinde – Online AdLab ile araştırma sahası 2 günde tamamlanır. Bir gün sonra ise Topline rapor teslim edilir.

Bütçe esnekliği gerektiğinde – Kantitatif ve kalitatif süreçleri stüdyo ortamından haneye taşıyan Online AdLab, standart yaklaşıma kıyasla daha ekonomik seçenekler sunar.

Coğrafi konum olarak daha geniş bir kitleye ulaşılmak istendiğinde – İnternetin gücü ile stüdyo ortamına bağlı kalınmadan, pek çok farklı kesimden tüketiciye ulaşılabilir.

Online Adlab ile ilgili daha detaylı bilgi için Ayşe Su Doğru ile iletişime geçebilirsiniz. ( aysesu.dogru@ipsos.com )

Ağustos 24, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın