Bültenler

Dünyadaki Varlıklı Kesim Aynı Zamanda Tüketicilerin Kanaat Önderi

Ipsos Global Affluent Araştırması, 47 ülkeden 82 bin yüksek gelirli tüketiciyi kapsıyor. Araştırma, bu varlıklı kesimin küresel erişimini netleştirmeyi ve bu kitlenin demografik özellikleri, tutum ve davranışlarıyla ilgili temel bölgelerdeki benzerlik ve farklılıklarını keşfetmeyi amaçlıyor.

Son araştırmadan çıkan taze sonuçlara göre, dünyadaki varlıklı kesim, kanaat önderleri olarak değerlendiriliyor. Bu kitle, yeni çıkan ürünleri çabucak denemek istiyor ve yenilikleri daha hızlı benimsiyor. Dolayısıyla, satın almayı ve erken benimsemeyi teşvik eden küresel bir hedef kitle haline geliyor.

Diğer tüketicilere oranla net geliri daha yüksek olan, daha çok seyahat eden ve ürün ve hizmetlere daha çok harcama yapan varlıklı tüketiciler aynı zamanda küresel kanaat önderleri olarak da değerlendiriliyor. Ipsos Global Affluent araştırmasına göre bu tüketiciler, yeni ürünleri ilk kez deneyenler oluyor ve kendi çevrelerine bu deneyimlerini aktarıyorlar.

Araştırmadan yeni çıkan çarpıcı sonuçlardan bazıları şu şekilde:

Yeni çıkan Teknoloji Ürünlerini ilk deneyenler Varlıklı Kesim oluyor

Ipsos Global Affluent Araştırmasına katılan varlıklı tüketicilerin %35’i yeni çıkan teknoloji ürünlerini ilk deneyenlerden olduklarını belirtiyorlar. Ortadoğu ülkelerindeki varlıklı tüketiciler bu konuda daha da hevesli gözüküyor. Bu bölgedeki varlıklı tüketicilerin %70’i en son çıkan teknoloji ürünlerini satın alma konusunda istekli.

Satın alma isteği her zaman mevcut sahiplik oranı demek değil. Örneğin giyilebilir teknolojilerin sahipliği konusunda ABD başı çekiyor. Amerikalı varlıklı tüketicilerin %65’inin ya bir akıllı saati ya da bir akıllı gözlüğü var. Bu teknoloji sahipliğini %49 ile Ortadoğu’daki varlıklı tüketiciler takip ediyor.

görselhaber1

Varlıklı tüketiciler her zaman hareket halinde

Küresel olarak varlıklı tüketiciler yılda 330 milyondan fazla uluslararası uçuş ödemesi yapıyor.

En sık uluslararası seyahat eden tüketiciler, %30’luk oranla yılda beş veya daha fazla uluslararası uçuş seyahati ödemesi yapan Ortadoğulu tüketiciler.
Otel kalışlarına bakıldığında ise Avrupalı varlıklı tüketicilerin otel odalarını doldurdukları görülüyor. Avrupalı tüketicilerin %43’ü yılda 21 veya daha fazla gece otelde kalıyorlar.

Küresel varlıklı kesimin %60’ının evlerinde iki veya daha gazla araba var. ABD’li varlıklı kesimde ise bu oran %81.

Yüksek Gelir daha sık yatırım demek

Küresel varlıklı kesimin %55’i kişisel olarak borsa ve hisse senedine yatırım yapıyor. ABD’li tüketiciler bu konuda daha istekli (%72), Ortadoğulu varlıklı kesim ise, belki de geleneksel nedenlerden dolayı, borsa ve hisse senedi yatırımı konusuna daha az sıcak bakıyor.

Varlıklı tüketiciler uluslararası medyayı daha çok takip ediyor

Küresel varlıklı kesimin neredeyse %80’i, uluslararası medya ağlarından birini takip ediyor, bu kesimin dörtte birinden biraz fazlası da uluslararası gazete veya dergilerden birini okuduğunu söylüyor. Küresel varlıklı kesimin yarısından biraz azı ise bu medya kuruluşlarının web sitelerinden en az birini haftalık olarak takip ediyor.

Araştırma Hakkında

Ipsos Affluent Araştırması, Avrupa, Ortadoğu, Afrika, Asya Pasifi ve ABD bölgelerini kapsayan 47 ülkeden varlıklı tüketicilerle gerçekleştirilmiştir. Araştırma; finans, otomotiv, seyahat ve daha birçok konu başlığında varlıklı tüketicilerin tutum ve davranışlarını anlamayı ve küresel markalar, pazarlama profesyonelleri, medya ajansları vb çok çeşitli kişi ve kuruluşlara içgörü sağlamayı hedefliyor. Araştırma, varlıklı tüketicilere dair demografik bilgiler, bazı psikografik ifadeler, ürün kullanımı, yaşam tarzı, seyahat alışkanlıkları ve medya kullanımlarına dair bilgiler sunuyor.

Ocak 24, 2019

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın