Bültenler

Dünyayı Şekillendiren Global Trendler ve Türkiye’deki Yansımaları

Ipsos’un 23 ülkeden 18 bin kişiyle gerçekleştirdiği Ipsos Global Trends adlı uluslararası araştırma, dünya çapındaki tüketicilerin ve vatandaşların tutum ve davranışlarını analiz etti ve 2017’de Dünyayı şekillendiren 8 temel trend belirledi.

Dünyayı şekillendiren bu trendler şöyle sıralanıyor:

1. Elitlerin Krizi
2. Gelenekselciliğin Önlenemeyen Yükselişi
3. Optimizmin İkiye Ayrılması
4. Dikkat Çekme Savaşı
5. Yalınlık ve Kontrol Arayışı
6. Daha Sağlıklı Bir Dünya
7. Jenerasyonlar Arası Gerginlikler
8. Belirsizlik Artık Yeni Normalimiz

1. Elitlerin Krizi

Araştırmanın global sonuçlarına bakıldığında, katılımcılarn %71’i “Devletim benim gibi insanların beklentilerini önceliklendirmiyor” diyor. %76’sı ise “Ekonomi zengin ve güçlülerin lehine yapılandırılmış” diyor. Katılımcıların %46’sı ise “Kendi ülkemde bir yabancı gibi hissediyorum” diyor. Türkiye’de de hemen hemen benzer oranlar görülüyor.

Uluslararası kuruluşlara olan güven %38, bankalara olan güven %36 olarak görülürken, siyasi partilere olan güven %16, medyaya olan güven ise %7 olarak araştırma kapsamında ortaya çıkan global sonuçlar arasında yer alıyor.

2. Belirsizlik Yeni Normalimiz

Araştırma kapsamında görüşülen dünya çapındaki 18 bin kişinin %82’si gittikçe daha tehlikeli hale gelen bir dünyada yaşadıklarını düşünüyor. Türkiye’den katılımcıların %87’si bu konuda hem fikir.

Her geçen gün yeni endişelerin gündeme geldiği görülüyor. Teknik ilerlemelerin hayatlarımızı mahvedeceğini düşünenlere baktığımızda Milenyum ya da Y Kuşağı olarak adlandırdığımız jenerasyonun bir tık daha endişeli olduğunu görüyoruz. Y Kuşağının %53’ü, X Kuşağının %49’u ve Baby Boomers diye adlandırılan 1946- 64 arası doğumluların %46’sı teknik ilerlemelerin hayatımıza zarar verdiği konusunda hem fikir.

3. Dikkat Çekme Savaşı

1980’lere baktığımızda tüketicilerle buluşulan mecralar bir elin parmaklarını geçmezken günümüzde tüketiciler onlarca kanaldan mesajlar almaktadır. Mesaj alınan kanalların artışı dikkat çekme savaşını da beraberinde getirmiştir.

haber2

Google’ın eski CEO’su Eric Schmidt konuyla ilgili şunu söylüyor: “dikkat dağıtma seviyesi, bilginin ezici derecedeki hızı aslında bilincimizi de etkiliyor.” Araştırmaya Türkiye’den katılan bireylerin %66’sı bugünlerde sürekli ekranlara baktıklarını söylüyorlar.

Öte yandan reklamlara baktığımızda ise araştırmaya katılan global tüketicilerin %75’i maruz kaldıkları reklamların kendileriyle ilgili olmadığını belirtiyor. Yine global katılımcıların %57’si Reklam Engelleyici (Ad Blocker) kullandıklarını söylüyor. Türkiye’de de bu oran aynı.

4. Yalınlık ve Kontrol Arayışı

Araştırmaya katılanların %66’sı “Keşke daha sade bir hayatım olsa” diyor. Türkiye’nin % 60’ı da bu konuda hem fikir.

5. Gelenekselciliğin Önlenemeyen Yükselişi

Türkiye’de “Geçmişe Özlem Duymak”, Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırmalarında da ortaya çıkan güçlü bir trend. Bu global çalışmada da benzer sonuçlarla karşılaşıyoruz. Global Trends Araştırmasına katılan global katılımcıların %50’si “ülkemin geçmişte olduğu gibi olmasını isterdim” diyor, Türkiye’den katılanların %58’i de aynı dilekleri paylaşıyor.

Global katılımcıların %80’i “Gelenekler toplumun önemli bir parçasıdır” söylemine katıldığını belirtiyor.

Kadın konusunda ise gelenekselci düşüncelerden bir nebze olsa uzaklaşıldığı görülüyor. Global katılımcıların sadece %37’si “kadının toplumdaki rolü iyi anne ve eş olmaktır” söylemine katılıyor. Bu söyleme katılanların oranı Türkiye’de %47, %50 ise buna katılmıyor.

Yine global katılımcıların %57’si “kadınlar devlet ve şirketlerde daha çok sorumluluk alan konumlarda yer alırlarsa bazı şeyler daha iyi işler” konusuna katılıyor. Bu konuya Türkiye %72 ile daha çok destek veriyor.

6. Jenerasyonlar Arası Gerginlikler

Araştırma kapsamında global katılımcılara “Günümüz gençliği gelecekte ailelerinden daha iyi mi yoksa daha kötü bir hayata mı sahip olacak?” diye sorulduğunda Türkiye’den katılımcıların sadece %37’sinin daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğu görülüyor. Bir sonraki jenerasyonun daha iyi bir yaşamları olacağına dair inanç diğer ülkelerde de genel olarak düşük görülmekle birlikte, Çin (%78), Peru (%66), Hindistan (%65), Endonezya (%63) ve Brezilya (%56) bu konuda en optimist ülkeler olarak görülüyor.

7. Daha Sağlıklı Bir Dünya

Ipsos Global Trends araştırmasına göre insanlar sağlıklı yaşam konusunda git gide daha hassas düşünür hale geldiler. Sağlıklı yaşamın ise sağlıklı yemek yemekten geldiğini dünya artık benimsemiş durumda gözüküyor. Araştırma kapsamında “Sağlığımı iyi tutmak için en önemli şey doğru yemek yemektir” konusunda hem fikir olanların oranı global katılımcı nezdinde %80 olurken, Türkiye ise %84 ile sağlıklı yemek yemenin önemli olduğu konusunda hem fikir olduğunu belirtiyor.

Katılımcılara kilonuzdan memnun musunuz diye sorulduğunda ise Türkiye’den katılımcıların %43’ü memnun olduklarını belirtiren %40’ı ise memnun olmadıklarını belirtiyor.

Genel olarak, Ipsos Global Trends Raporu günümüz dünyasının bir resmini çekiyor ve iş, toplum ve politikadaki trendleri açıklamamıza yardımcı oluyor. Rapordan bir özet 24 Mayıs’ta Araştırmada Yenilikler Konferansı’nda açıklandı, bu özeti incelemek için buraya tıklayın. Sunum videosunu izlemek için buraya tıklayın.

Ipsos Global Trendler Araştırmasının detaylı verilerini incelemek için ise bu araştırmaya özel hazırlanan websitesini ziyaret edebilirsiniz. http://www.ipsosglobaltrends.com/

Haziran 21, 2017

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın