Bültenler

Farklı Sektörlerde Müşteri Memnuniyeti ve Sosyal Medyanın Nabzını Tutacak Araştırma: Türkiye Müşterinin Sesi

12 farklı sektörde Müşteri Memnuniyetinin ve Sosyal Medyanın nabzını tutmak için KalDer ve Ipsos işbirliği yaptı. Bu işbirliği sayesinde, yeni ve daha kapsamlı bir araştırma olan Türkiye Müşterinin Sesi ile ölçümlenecek sektörlerde kalite bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına katkıda bulunulacak.

Türkiye Müşterinin Sesi araştırmasının temel yaklaşımı; müşterilerin BAĞLILIĞINA odaklanarak uzun vadede değer kazanacak ilişkilerin kurulmasını sağlamak, bu ilişkinin nasıl sağlanabileceği konusunda firmalara yön gösteren bilgiler sunmak ve sektörün nabzını düzenli olarak sosyal medyada takip etmek…

Araştırma, üç ana boyutta verileri inceliyor.

TÜRKİYE MÜŞTERİNİN SESİ ENDEKSİ: Endeks temel olarak müşteri sadakatini ölçümlüyor. Geçmişte, bugün ve gelecekte müşterinin tercih ve davranışlarındaki değişimi esas alıyor. Hem sektör hem marka için davranışsal ve tutumsal yaklaşımlar dikkate alınarak sonuçlar hesaplanıyor.

Araştırma temel olarak, Ipsos Global’in Ar-Ge çalışması sonucunda valide edilmiş, 30 farklı ülkede 26’yı aşkın sektörde ölçümlenen modele dayanıyor.

Bu modelde, elde edilen skorun, müşterilerin davranışını «tavsiye etme (NPS)» ve «gelecekte kullanma niyeti» metriklerinden daha iyi açıkladığı görüldü.

Sonuçlar, Ipsos Global tarafından hesaplandı.

STRATEJİK AKSİYON ALANLARI: SEKTÖR VE MARKA ÖZELİNDE 10 marka boyutunun Türkiye Müşteri Sadakat Endeksi ile ilişkisi istatistiki olarak inceleniyor ve her birinde yapılacak %10’luk bir değişimin marka sadakatini yüzdesel olarak ne kadar (olumlu veya olumsuz) etki edeceği tespit ediliyor.

SOSYAL MEDYADA MÜŞTERİNİN SESİ: Sektöre ilişkin sosyal medya verileri, hem kantitatif olarak inceleniyor, hem de sektöründe uzman kalitatif araştırmacılar tarafından yorumlanıyor.

2016 yılına girerken sonuçların paylaşılacağı araştırmaya üye olabilir, sektörünüzdeki konumunuzu daha yakından gözlemleyebilirsiniz.

Araştırmaya yönelik daha fazla bilgi için Başak Yetgin (basak.yetgin@ipsos.com) / Uğur Engürlü (ugur.engurlu@ipsos.com) veya Görkem Erkuş (Görkem.erkus@kalder.org) ile irtibata geçebilirsiniz.

Kasım 25, 2015

0

Bültenler, Haberler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın