Bültenler

Hane Tüketim Endeksi

Kasım ayında hane tüketim harcamaları Ekim ayına göre cari fiyatlarla yüzde 4 küçüldü. Bayram nedeniyle ortaya çıkan tatil hareketliliği bu küçülmede etkili oldu. Genel ekonomik krizin başlangıç aylarından sayılabilecek 2008 Kasım ayına göre ise yüzde 7 büyüme gerçekleşti.

Bayram etkisi ürün kategorileri üzerinde de kendisini gösterdi. Şekerlemeler ve atıştırmalık ürünler yüzde 25 büyüdü. Özellikle atıştırmalık ürünler pazarı, krizin tüketimi eve yöneltmesiyle 2009’da yapısal bir değişiklik göstemeye başlamıştı. Temizlik ve kişisel bakım kategorileri de kasım ayının bayram etkisiyle en yüksek büyüme gösteren sektörleri oldular. Bayram kişisel bakım ve temizlik konusunda yüksek motivasyon sağlıyor.
Böylece yılın ilk 11 ayı sonunda hane tüketimi cari fiyatlarla yüzde 9, sabit fiyatlarla yüzde 2 büyüme göstermiş oldu. Genel ekonominin yüzde 5.5 dolayında küçülmekte olduğu tahminleri dikkate alınırsa hane tüketiminin görece daha pozitif bir eğilim gösterdiği söylenebilir. Bunda, bazı ürün kategorilerinde ev dışındaki tüketimin azalırken evde geçirilen zamanın artmasına paralel bir kayma olmasının da etkisi var.

Aralık 20, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın