Bültenler

Türkiye’de Internet Kullanıcı Sayısı 20,2 Milyon Kişiye Ulaştı

Ipsos KMG, Nisan-Mayıs ayında Türkiye temsili 4000 kişi ile yürüttüğü yüz yüze görüşmelerle 15 yaş ve üzeri nüfusun internet kullanım oranını tespit etti.

Bu araştırmaya göre 20,2 milyon kişinin yaklaşık 18 milyonu haftada en az bir defa internete giriyor, diğer bir deyişle “düzenli internet kullanıcısı”.

Araştırmada “Son zamanlarda ne sıklıkta internete giriyorsunuz?” sorusuna herhangi bir sıklık belirten kişiler esas alındığında Türkiye’de internet kullanım oranı %36,9. Haftada en az bir kere internete giren “düzenli internet kullanıcı” oranı ise %32,0.

Araştırmaya göre erkeklerin, gençlerin, yüksek eğitim seviyesindekilerin ve yüksek sosyo-ekonomik statü grubundakilerin internet penetrasyonu anlamlı derecede farklılaşıyor.

Araştırmada “düzenli internet kullanıcı”larının detaylı olarak kullanım alışkanlıkları ve internet ile internet reklamı üzerindeki düşünceleri de incelendi.

Buna göre düzenli internet kullanıcıları haftada ortalama 7,3 saatlerini internet başında geçiriyorlar.

İnternete en fazla evden ulaşılıyor, ancak her beş kişiden biri internete düzenli olarak internet kafelerden giriyor.

Düzenli internet kullanıcılarının %91’i “internette çeşitli konularda bilgi edinmek amaçlı araştırma” yapıyor. Bilgiye ulaşmak için gezinilen sitelerin ve arama motorlarının pazarlamacılar için önemi büyük.

İlk üçte yer alan diğer aktiviteler:
• “e-postaları kontrol etmek ya da e-posta göndermek”
• “konuşarak ya da görüntülü chat yapmak”

İnternet ile ilgili bireylerin yarısından çoğunun kesinlikle katılırım ya da katılırım dediği görüşler:
• “İnternet hayatıma girdiğinden beri daha çok bilgiye daha kolay eriştim.”
• “İnternet eğlenceli bir mecradır.”
• “İnternetten vazgeçemem.”
• “Geçen seneye göre daha fazla internete giriyorum.”
• “Bu mecrada gördüğüm ilginç şeyleri mutlaka başkalarıyla paylaşırım.”

“Türkiye’de İnternet Kullanım Alışkanlıkları” çalışmasında internet üzerindeki aktiviteleri temel alan bir segmantasyona da gidildi. Buna göre interneti düzenli olarak kullananlar:
• demografileri (yaş, cinsiyet, ses grupları)
• internette geçirdikleri zaman ve
• internet üzerindeki aktiviteleri baz alınarak gruplandı.
Grupların diğer özellikleri de incelenerek profil derinleştirildi.

Bu esasta interneti düzenli kullanan bireyleri 6 farklı grupta toplamak mümkün.
• Zoraki Sörfçü
• Bağımlı
• Fonksiyonel
• Haberci
• Genç Sörfçü
• İnteraktif

Haziran 23, 2009

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın