Bültenler

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu 2011

Ipsos KMG’nin gerçekleştirdiği ve akademisyenler tarafından yönetilen, Türkiye’nin en kapsamlı yaşam tarzları ve trendleri araştırmalarından biri olan “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması” ilk kez CNNTÜRK’ün organize ettiği Anadolu’da Yarın Toplantıları’nda kamuoyuna açıklandı.
“Gaziantep’de Yarın Zirvesi Programı kapsamında CNNTÜRK Haber Genel Yayın Yönetmeni Ferhat Boratav Moderatörlüğünde “Yarına Bakış – Verilerle Türkiye’yi Anlamak” başlığıyla Ipsos KMG CEO’su Vural Çakır tarafından araştırma sonuçları paylaşıldı.
Türkiye, gündemin çok hızlı değiştiği, bu değişimlerin toplumun yaşam tarzı ve eğilimlerine çok hızlı yansıdığı bir ülke. Yaşam tarzları ve eğilimler ise, Türkiye’yi yönetenlere, politika belirleyicilere, sivil toplum önderlerine, kamu ve özel kurumların yöneticilerine önemli ipuçları veriyor. İşte bu önemli ipuçlarını belirleyebilmek üzere Ipsos KMG iki yılda bir “TÜRKİYE’Yİ ANLAMA KILAVUZU” araştırmasını gerçekleştiriyor.

Bu yıl beşincisi 2011 yılı Ekim – Kasım aylarında yapılan araştırma Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil Nalçaoğlu tarafından yönetildi, proje koordinasyonunu Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Özlem Hesapçı Sanaktekin, İstatistik analizler koordinasyonunu ise Dr. Ömer Eren üstlendi.

Türkiye’nin 34 ilinde, 14 yaş üstü Türkiye nüfusunu temsil eden 16.000’e yakın bir örneklemle yapılan ve 10 ana başlık altında soruların analiz edilmesi ile ortaya çıkan araştırmanın sonuçlarından bir  “Türkiye’yi Anlama Kılavuzu” oluşturuldu.
Vural Çakır, Anadolu’da Yarın Zirvesinde gerçekleştirdiği sunumda;
— Toplumsal Kümeler,
— Türkiye’nin en güçlü ve en zayıf tutumları

başlıklarına değindi…

Yeni Muhafazakârlar, Geleneksel Orta Sınıf, Geleneksel Milliyetçiler, Tepkili Modernler, Tutunamayan Yoksullar
Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması kapsamında bir dizi istatistikî sürece dayanan bir Küme Analizi gerçekleştirildi. Kümeler birtakım sosyal ve siyasal tutum ve davranışlara göre
oluşturuldu

                                     

Yeni muhafazakârlar (%35,5) Ekonomi ve Siyasi Gidişattan Memnunlar, HES ve Nükleer Santralleri Destekliyorlar!
Siyaset kurumuna, devlete ve orduya güvenleri yüksek olan bu grup demokratik açılımı ve Kürtçe eğitimi destekliyor. Kadının iş hayatına katılımını da, eş rızasını da daha fazla önemsiyorlar. Alışveriş eğilimleri daha yüksek ve daha rasyonel, alışverişçiler, reklâmlara daha duyarlılar.

Geleneksel Orta Sınıf (%21,8) Türkiye’nin Ortadoğu’nun En Güçlü Ülkesi Olduğuna İnanıyor!
Yeni muhafazakârlar kadar olmasa da Geleneksel Orta Sınıf ta ekonomi ve siyasetin gidişatından güçlü şekilde memnunlar. Okullarda din eğitimini en güçlü destekleyen grup olarak öne çıkan bu grup kadının iş hayatında daha aktif olmasını desteklemiyorlar. Ülkeyi beğenmeyenlerin ülke dışına gitmelerini daha fazla destekliyorlar.

Geleneksel Milliyetçiler (%15,9) Kamuda Başörtüsünü Destekleyen, Dış Görünümlerine En Fazla Dikkat Eden Grup
Ekonomi ve siyasi gidişten memnun olmayan Geleneksel Milliyetçiler dindar olmaları ve orduya olan yüksek güvenleriyle öne çıkıyor. Bu grup aynı zamanda kadının iş hayatına katılmasını da destekliyor.

Tepkili Modernler (%13,5) Çevreye En Duyarlı Grup!
Yaygın olarak Marmara, Ege ve kent merkezlerinde yaşayan, AB grubunda 35 yaş üstü kadınların çoğunlukta olduğu Tepkili Modernler ekonomik gidişat konusunda en kötümser grubu oluşturuyor. Devlet ve siyasete olan güvenleri en alt seviyede. Kadın – Erkek eşitliğini en fazla destekleyen grup olan Tepkili Modernler aynı zamanda çevreye de en duyarlı grup olarak görülüyor. Alışverişte markaya bağlılar ve süpermarketleri tercih ediyorlar.

Tutunamayan Yoksullar (%13,3) Ülke Gündemi ve Tartışmaların Büyük Ölçüde Dışındalar!
Doğu, Güneydoğu Anadolu ve Ege kırsalında yaygın olan Tutunamayan Yoksullar ülkedeki genel gündem ve tartışmaların büyük ölçüde dışındalar ve bunlara karşı kayıtsızlar. Tepkili Modernler’den sonra devlete ve siyasete en az güvenen grup olan Tutunamayan Yoksullar ekonomik ve siyasi gidişata karşı da güçlü olarak negatifler. Gerekirse kadına bir tokat atılabileceğini en fazla destekleyen grup olan Tutunamayan Yoksullar tüketim ve marka hayatının da büyük ölçüde dışındalar.

Türkiye’deki En Güçlü Eğilim İnançlı Olmak
Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması kapsamında Türkiye’nin en güçlü ve en zayıf tutumları da belirlendi. Buna göre Türkiye’de en güçlü eğilimler sırasıyla İnançlı Olmak (%79), Çevre Duyarlılığı (%76), Geçmişe Özlem/Geçmiş Bağlantısı (%71), Küçük Lüksler / Küçük Mutluluklar Aramak (%70) ve Evde Yaşam (%69) olarak ön plana çıkıyor. Türkiye’deki en zayıf tutumlar ise Formda Olmak (%12), Teknoloji Tutkusu ( %18), Reklâm Etkisi (%24), Zevkin İntikamı (%28) ve Özel Hizmet Arayışı (%34) olarak sıralanıyor.

Araştırmayla ilgili daha detaylı bilgi için müşteri temsilcinizle veya Ahu Şendilmen (ahu.sendilmen@ipsos.com) ile iletişime geçebilirsiniz.

Mart 20, 2012

0

Bültenler

Diğer yazıları okuyun

Yorum yazın